skip to main content

ONKI

Sisällön kieli

KÄYTETTÄVÄ TERMI
pehmeä systeemimetodologia  
YLÄKÄSITE
OHJAUSTERMIT
  • Soft systems methodology
  • SSM
KÄYTTÖHUOMAUTUS
  • Toimintatutkimukseen pohjautuva menetelmä, joka periaatteiltaan pohjautuu prof. Peter Checklandin vuonna 1985 kehittämään ja 1990-luvulla uudelleenjäsentämään työskentelytapaan. Tulevaisuudentutkimuksessa menetelmän avulla pyritään löytämään yhteys päätöksentekoyksiköiden (kuten yritysten ja kuntien) tavoitteiden asettelun, tulevaisuuden tutkimuksen tuottamien visioiden ja nykyisyyttä koskevan itseymmärryksen välille. Tästä tiedosta synnytetään näkemys muutosprosessista, jolla päätöksentekoyksikkö voi varautua erilaisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin
LÄHDE
  • Lähde: Tulevaisuudentutkimus : perusteet ja sovelluksia
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p7508
Lataa tämä käsite:
LÄHES VASTAAVA KÄSITE
Yleinen suomalainen asiasanasto - YSA