skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
bioteollisuus  
ÖVERORDNAT BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • biotekninen teollisuus
ANVÄNDNINGSANMÄRKNING
  • Tarkoittaa teollisuudenalaa, joka tuottaa biotekniikan sovelluksia
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK

svenska

bioteknisk industri
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p20432
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Yleinen suomalainen asiasanasto - YSA