skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
yhteiskunnalliset liikkeet  
ÖVERORDNAT BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • kansalaisliikkeet
  • kansanliikkeet
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK

engelska

svenska

medborgarrörelser
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p21
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Yleinen suomalainen asiasanasto - YSA