skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
omahoitajajärjestelmä  
ÖVERORDNAT BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • yksilövastuinen hoitotyö
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
system med personlig skötare
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p3308
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Yleinen suomalainen asiasanasto - YSA