skip to main content

ONKI

Innehållets språk

... > yso-käsitteet > pysyvä > järjestelmät > yhteiskunnalliset järjestelmät > yhteiskunta > maatalousyhteiskunta (yhteiskuntajärjestelmät)
FÖREDRAGEN TERM
maatalousyhteiskunta (yhteiskuntajärjestelmät)  
ÖVERORDNAT BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • agraariyhteiskunta
  • maatalousyhteiskunta
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK

svenska

jordbrukssamhälle
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p7555
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Yleinen suomalainen asiasanasto - YSA
MOTSVARANDE BEGREPP