skip to main content

ONKI

Innehållets språk

... > yso-käsitteet > pysyvä > järjestelmät > yhteiskunnalliset järjestelmät > yhteiskunta > maatalousyhteiskunta (yhteiskuntajärjestelmät)
FÖREDRAGEN TERM
maatalousyhteiskunta (yhteiskuntajärjestelmät)
ÖVERORDNAT BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • agraariyhteiskunta

  • maatalousyhteiskunta

TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
agriculture-based society

engelska

agrarsamhälle

svenska

jordbrukssamhälle
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p7555
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska
MOTSVARANDE BEGREPP