skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
sociala företag  
ÖVERORDNAT BEGREPP
ANVÄNDNINGSANMÄRKNING
  • Sosiaaliset yritykset voidaan jakaa kahteen ryhmään. 1) Yritykset, jotka integroivat työelämään henkilöitä, joilla on heikko ammatillinen pätevyys tai jotka ovat muuten syrjäytyneet perinteisestä palkkatyöstä. Tällaiset yritykset ovat yleensä yhdistyksiä tai osuuskuntia. 2) Yritykset, jotka tarjoavat sosiaalipalveluja heikommassa asemassa oleville sekä syrjäytyneille ryhmille että yksilöille
KÄLLA
  • Lähde: Ekholm, Elina (toim.). Monikulttuurisia yrittäjiä
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p11851
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska