skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
larmsystem
ÖVERORDNAT BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • alarmsystem

TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
alarm systems

engelska

hälytysjärjestelmät

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p12116
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska