skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
affärskedjor
ÖVERORDNAT BEGREPP
RELATERADE BEGREPP
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
trade chains

engelska

kauppaketjut

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p18990
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska