skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
affärslokaler
ÖVERORDNAT BEGREPP
UNDERORDNADE BEGREPP
RELATERADE BEGREPP
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
business premises

engelska

liikehuoneistot

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p473
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska