skip to main content

ONKI

Innehållets språk

Det finns ingen term för begreppet på det valda språket.

FÖREDRAGEN TERM
pehmeä systeemimetodologia (fi)  
ÖVERORDNAT BEGREPP
ANVÄNDNINGSANMÄRKNING
  • Toimintatutkimukseen pohjautuva menetelmä, joka periaatteiltaan pohjautuu prof. Peter Checklandin vuonna 1985 kehittämään ja 1990-luvulla uudelleenjäsentämään työskentelytapaan. Tulevaisuudentutkimuksessa menetelmän avulla pyritään löytämään yhteys päätöksentekoyksiköiden (kuten yritysten ja kuntien) tavoitteiden asettelun, tulevaisuuden tutkimuksen tuottamien visioiden ja nykyisyyttä koskevan itseymmärryksen välille. Tästä tiedosta synnytetään näkemys muutosprosessista, jolla päätöksentekoyksikkö voi varautua erilaisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin
KÄLLA
  • Lähde: Tulevaisuudentutkimus : perusteet ja sovelluksia
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
SSM
Soft systems methodology
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p7508
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska