skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
affärsförbindelser
ÖVERORDNAT BEGREPP
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
business connections

engelska

liikesuhteet

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p9517
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska