skip to main content

ONKI

Innehållets språk

Det finns ingen term för begreppet på det valda språket.

... > yso-käsitteet (fi) > pysyvä (fi) > system > yhteiskunnalliset järjestelmät (fi) > samhället > teollinen yhteiskunta (yhteiskuntajärjestelmät) (fi)
FÖREDRAGEN TERM
teollinen yhteiskunta (yhteiskuntajärjestelmät)
ÖVERORDNAT BEGREPP
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
industrial society

engelska

teollinen yhteiskunta (yhteiskuntajärjestelmät)

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p9777
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska
MOTSVARANDE BEGREPP
Kaunokki-ontologia - KAUNO