skip to main content

ONKI

Innehållets språk

händelser > arbetsrotation
FÖREDRAGEN TERM
arbetsrotation  
ÖVERORDNAT BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • personalrotation
ANMÄRKNING
  • ett sätt att organisera arbetet så att varje anställd arbetar med samma arbetsuppgifter bara under en begränsad tid, varefter han skiftar till en annan uppgift. Rotationstiden kan variera från några minuter, när det är frågan om enahanda rutinbetonade arbetsuppgifter, till månader, när det gäller mer intellektuellt betonat arbete.
KÄLLA
  • Nationalencyklopedin
IDENTIFIERARE
  • 46228
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK

finska

henkilökierto
URI
http://www.yso.fi/onto/kauno/p2321
Ladda ned detta begrepp:
MOTSVARANDE BEGREPP
Kaunokki-ontologia - KAUNO
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän finsk ontologi