skip to main content

ONKI

Innehållets språk

litteratur (genre) > skönlitteratur > arbetarlitteratur
FÖREDRAGEN TERM
arbetarlitteratur  
ÖVERORDNAT BEGREPP
RELATERADE BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • arbetarromaner
  • proletärlitteratur
ANMÄRKNING
  • Används om verk, som beskriver arbetarklassens livssituation.
KÄLLA
  • Webb-Bella
IDENTIFIERARE
  • 44091
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
proletaarikirjallisuus
työläisromaanit
työväenkirjallisuus
URI
http://www.yso.fi/onto/kauno/p571
Ladda ned detta begrepp:
MOTSVARANDE BEGREPP
Kaunokki-ontologia - KAUNO
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän finsk ontologi