skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
marketing communication
ÖVERORDNAT BEGREPP
HÖR TILL INDELNINGEN
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
markkinointiviestintä

finska

marknadskommunikation

svenska

URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p6988
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska