skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
intervjuundersökning
ÖVERORDNAT BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • gallupundersökning

TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
interview study

engelska

haastattelututkimus

finska

galluptutkimus
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p10632
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska