skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
bekämpningsorganismer
ÖVERORDNAT BEGREPP
RELATERADE BEGREPP
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
pesticidal organisms

engelska

torjuntaeliöt

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p15968
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska