skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
biovetenskaper
ÖVERORDNAT BEGREPP
UNDERORDNADE BEGREPP
RELATERADE BEGREPP
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
biosciences

engelska

biotieteet

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p2347
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska