skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
internationella överenskommelser  
ÖVERORDNAT BEGREPP
UNDERORDNADE BEGREPP
RELATERADE BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • multilaterala avtal
ANVÄNDNINGSANMÄRKNING
  • Tarkoittaa monenvälisiä eli multilateraalisia valtiosopimuksia. Kansainvälisten sopimusten nimiä voi käyttää asiasanoina, esim. ETA-sopimus
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
yleissopimukset
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p322
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska
MOTSVARANDE BEGREPP
Merenkulkualan ontologia - MERO