skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
bekämpningsmetoder
ÖVERORDNAT BEGREPP
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
methods of pest control

engelska

torjuntamenetelmät

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p3515
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska