skip to main content

ONKI

Sisällön kieli

Puu- ja levyrakentaminen > Puuvalmisosarakentaminen
KÄYTETTÄVÄ TERMI
Puuvalmisosarakentaminen  
MÄÄRITELMÄ
  • <B>Puuvalmisosarakentaminen <D>käsittää puuvalmisosat kuten esimerkiksi ikkunat, ovet, puulasiseinät ja portaat.<R><R><B>Puuvalmisosarakentamisen tuotetoimitus<D> sisältää puuvalmisosat suunnitelman mukaiseen tasoon käsiteltyinä tai verhottuna valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämmön-, äänen- ja kosteudeneristyksineen sekä tiivisteineen. Valmisosa sisältää rakennusosan niin edellyttäessä myös karmit, kynnykset, saranat, kiinnitys- ja lukkoreikien poraukset, valmisosaan liittyvien järjestelmien johtotiet ja putkitukset (vetolankoineen) sekä varustelujen vaatimat varaukset vahvennuksineen ja taustarakenteineen. Tuotetoimitukseen kuuluu myös valmisosan edellyttämien työpiirustusten tekeminen putkitus- ja työstöpiirustuksineen.<R><R><B>Puuvalmisosatyö <D>sisältää tuotteiden asennuksen, tilkitsemisen, tiivistämisen, reikien tulppaamisen sekä kiinnittämisen ympäröiviin rakenteisiin asennustuotteineen.<R><R><B>Puuvalmisosarakentamisen asennustuotteita<D> ovat esimerkiksi asennuksessa tarvittavat puutavarat ja levyt, kiinnitystarvikkeet, -tuet ja -aineet sekä tilkitsemisessä ja saumauksessa käytettävät aineet.
URI
http://ldf.fi/rt/talo_2000_tuotantonimikkeisto/c5371
Lataa tämä käsite: