skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
chemical weapons  
ÖVERORDNAT BEGREPP
UNDERORDNADE BEGREPP
RELATERADE BEGREPP
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
taistelukaasut
kaasuaseet
abc-aseet

svenska

ABC-vapen
stridsgaser
gasvapen
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p15463
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
General Finnish thesaurus
Allmän tesaurus på svenska - Allärs