skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
årets fester  
ÖVERORDNAT BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • kalendariska fester
  • kyrkliga årsfester
ANVÄNDNINGSANMÄRKNING
  • Registret upptar namnet på några av årets fester; även alla andra kan användas som ämnesord
  • Sanasto sisältää joidenkin vuotuisjuhlien nimiä; myös kaikkia muita voi käyttää asiasanoina
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK

engelska

finska

kalendaariset juhlat
kirkolliset vuotuisjuhlat
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p1080
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska
Allmän tesaurus på svenska - Allärs