Hyppää sisältöön

Hae sanastosta

Sisällön kieli

Käsitteen tiedot

Maarakentaminen > Maarakentaminen

Käytettävä termi

Maarakentaminen  

Määritelmä

  • <B>Maarakentamisen tuotetoimitus<D> sisältää täyttömateriaalin kuten soran, murskeen tai kevytsoran sekä täyttötöihin liittyvät muut materiaalit esim. suodatinkankaat, lujitteet ja routasuojat, salaoja- ja radonverkostot tarkastus- ja huoltokaivoineen sekä talotekniikkaan kuulumattomien jätevesi-, hulevesi- ja tarkastuskaivojen ja rumpujen toimituksen.<R><R><B>Raivaustyö<D> sisältää rakennusalueen raivauksen, rakenteiden ja kasvillisuuden suojauksen tai siirron apuaineineen, hyötypuun korjuun sekä raivaus- ja purkujätteiden kuormauksen, kuljetuksen ja käsittelyn sekä ongelmajätteiden käsittelyn ongelmajätelaitoksella.<R><R><B>Maankaivutyö <D>sisältää pintamaan poiston, maamassojen irrotuksen ja kaivun, pohjan muotoilun, massojen kuormauksen ja siirron rakennusalueella, lastauksen, kuljetuksen ja kaatopaikkakäsittelyn sekä työnaikaiset routasuojaukset asennustuotteineen.<R><R><B>Täyttötyö<D> sisältää rakennusalueen täytöt, pengerrykset ja tiivistykset, kanaalien alussorastuksen ja alkutäytön, alueen päällysrakenteiden edellyttämät rakennekerrokset ilman kantavaa kerrosta aluevarusteiden ja aluerakenteiden perustusten vaatimat täyttötyöt, perustusten ja alapohjan alustäytön sekä perusmuurin ja vastaavien rakenteiden alus- ja vierustäytön sekä rakennusten sisäpuolisen täytön. Nimikkeeseen sisältyy myös routasuojausten, suodatinkankaiden ja lujitteiden sekä salaojituskerrosten tekeminen asennustuotteineen.<R><R><B>Salaojatyö<D> sisältää salaoja- ja radonverkostojen asennuksen putkineen, kaivoineen, rumpuineen ja kansineen.<R><R><B>Maarakentamisen asennustuotteita<D> ovat esimerkiksi kaivannon pohjan ja luiskien suojausmateriaalit ja työnaikaiset routasuojaukset.

Yläkäsite

URI

http://ldf.fi/rt/talo_2000_tuotantonimikkeisto/c5341

Lataa tämä käsite: