skip to main content

ONKI

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
ägarstyrning  
ÖVERORDNAT BEGREPP
ANVÄNDNINGSANMÄRKNING
  • Termen används fr.o.m. 2008, därförinnan användes termen corporate governance.
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
omistajavalvonta
yritysjohdon valvonta
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p20911
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allmän tesaurus på finska
Allmän tesaurus på svenska - Allärs